(Dis)harmonious planning. A comparative history of post-war welfare policies in a Dutch-German border region

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - sep. 2014

    Citeer dit