Dishwashers - A man-made ecological niche accommodating human opportunistic fungal pathogens

P. Zalar, M. Novak, G.S. de Hoog, N. Gunde-Cimerman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  176 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)997-1007
  TijdschriftFungal Biology
  Volume115
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit