Dishwashers provide a selective extreme environment for human-opportunistic yeast-like fungi

Ramazan Gumral, Betil Ozhak-Baysan, Aysegul Tumgor, Mehmet Ali Sarach, Sinasi Taner Yildiran, Macit Ilkit, Jerneja Zupancic, Monika Novak-Babic, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar, G. Sybren de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  46 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-9
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jan. 2016

  Citeer dit