Disinfectant container for diagnostic lenses

G. Vijfvinkel, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

227 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)600-601
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume99
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit