Dispersal Ability Determines the Role of Environmental, Spatial and Temporal Drivers of Metacommunity Structure

André A. Padial, Fernanda Ceschin, Steven A. J. Declerck, Luc De Meester, Cláudia C. Bonecker, Fabio A. Lansac-Tôha, Liliana Rodrigues, Luzia C. Rodrigues, Sueli Train, Luiz F. M. Velho, Luis M. Bini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

229 Citaten (Scopus)
274 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dispersal Ability Determines the Role of Environmental, Spatial and Temporal Drivers of Metacommunity Structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences