Dispersal and distribution of Lipara luscens Mg. (Diptera, Ghloropidae) in eastern Flevoland

J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)606-607
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit