Dispersal, kinship and inbreeding in an island population of the Great Tit

P.H. Van Tienderen, A.J. Van Noordwijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)117-137
  TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit