Dispersal strategy of cyst nematodes (Heterodera Arenaria) in the plant root zone of mobile dunes and consequences for emergence, survival and reproductive success

C.D. Van der Stoel, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dispersal strategy of cyst nematodes (Heterodera Arenaria) in the plant root zone of mobile dunes and consequences for emergence, survival and reproductive success'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences