Disrupted Circadian Control of Hormonal Rhythms and Anticipatory Thirst by Dim Light at Night

Monika Okuliarova, Zuzana Dzirbikova, Valentina Sophia Rumanova, Ewout Foppen, Andries Kalsbeek, Michal Zeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disrupted Circadian Control of Hormonal Rhythms and Anticipatory Thirst by Dim Light at Night'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences