Disrupted directed connectivity along the cingulate cortex determines vigilance after sleep deprivation.

G. Piantoni, B.L. Cheung, B.D. Van Veen, N. Romeijn, B.A. Riedner, G. Tononi, Y.D. van der Werf, E.J.W. Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)213-222
TijdschriftNeuroImage
Volume79
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit