Disruption of critical period plasticity in a mouse model of Neurofibromatosis type 1

Mariska van Lier, M Hadi Saiepour, Koen Kole, Juliette Cheyne, Nawal Zabouri, Thomas Blok, Yi Qin, Emma Ruimschotel, J Alexander Heimel, Christian Lohmann, Christiaan N Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disruption of critical period plasticity in a mouse model of Neurofibromatosis type 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences