Disruption of photoautotrophic intertidal mats by filamentous fungi

Catia Carreira, Marc Staal, Daniel Falkoski, Ronald P. de Vries, Mathias Middelboe, Corina P. D. Brussaard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2910-2921
  Aantal pagina's12
  TijdschriftEnvironmental Microbiology
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - aug. 2015

  Citeer dit