Disruption of root carbon transport into forest humus stimulates fungal opportunists at the expense of mycorrhizal fungi

B.D. Lindahl, W. De Boer, R.D. Finlay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

154 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disruption of root carbon transport into forest humus stimulates fungal opportunists at the expense of mycorrhizal fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences