Disruptive life events and health: Longitudinal evidence from a large cohort in the Netherlands

L. (Lluís) Mangot Sala*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Datum van toekenning10 apr. 2023
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 04 okt. 2023

Citeer dit