Dissecting semi-specialist and specialist plant biomass utilization strategies using the fungi Trichoderma reesei and Podospora anserina

Tiziano Benocci

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • University Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • de Vries, Ronald P., Promotor
  • Daly, Paul, Co-promotor
Datum van toekenning05 dec 2018
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-393-7060-5
StatusGepubliceerd - 05 dec 2018

Citeer dit