Dissecting the Wnt secretion pathway: key questions on the modification and intracellular trafficking of Wnt proteins

M. Harterink, H.C. Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dissecting the Wnt secretion pathway: key questions on the modification and intracellular trafficking of Wnt proteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences