Disseminated Mycosis by Arthrocladium fulminans Jeopardizing a Patient with GATA2 Deficiency

Benjamin Egenlauf, Maren Schuhmann, Thomas Giese, Thomas Junghanss, Marija Stojkovic, Kathrin Tintelnot, Sybren de Hoog, Johann Greil, Elvira Richter, Maria Vehresschild, Claus Peter Heussel, Felix J F Herth, Michael Kreuter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disseminated Mycosis by Arthrocladium fulminans Jeopardizing a Patient with GATA2 Deficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences