Dissens, Debatte und Diskurs. Kirche und Imperium im Karolingerreich

I. van Renswoude, Rutger Kramer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-27
Aantal pagina's6
TijdschriftHistoria: Zeitschrift für Alte Geschichte
VolumeSpring/summer 2014
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit