Dissoconiaceae associated with sooty blotch and flyspeck on fruits in China and the United States

H.Y. Li, G.Y. Sun, X.R. Zhai, J.C. Batzer, D.A. Mayfield, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, M.L. Gleason

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  40 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dissoconiaceae associated with sooty blotch and flyspeck on fruits in China and the United States'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences