Dissolving decision making? Models and their roles in decision-making processes and policy at large

Ragna Zeiss, S. van Egmond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
438 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dissolving decision making? Models and their roles in decision-making processes and policy at large'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities