Dissonant relationships to biological parents and stepparents and the well-being of adult children

M. Hornstra, M. Kalmijn, K. Ivanova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)481-504
TijdschriftJournal of Social and Personal Relationships
Volume39
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum23 aug. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mrt. 2022

Citeer dit