Distant reading Nederlandstalige online boekrespons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

50 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageDistant reading Dutch online boekresponse
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 19 apr 2018

Citeer dit