Distibution patterns of zooplankton in Tjeukemeer, The Netherlands

H.W. De Nie, H.J. Bromley, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)317-334
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit