Distinct activation of primary human BDCA1(+) dendritic cells upon interaction with stressed or infected beta cells

B. M. Schulte, E. D. Kers-Rebel, R. Bottino, J. D. Piganelli, J. M. Galama, M. A. Engelse, E. J. de Koning, G. J. Adema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distinct activation of primary human BDCA1(+) dendritic cells upon interaction with stressed or infected beta cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences