Distinct Biogeographic Phenomena Require a Specific Terminology: A Reply to Wilson and Sagoff: Letter

Franz Essl (Co-auteur), Stefan Dullinger, Piero Genovesi, Philip E. Hulme, Jonathan M. Jeschke, Stelios Katsanevakis, Ingolf Kühn, Bernd Lenzner, Aníbal Pauchard, Petr Pyšek, Wolfgang Rabitsch, David M. Richardson, Hanno Seebens, Mark van Kleunen, Wim H. van der Putten, Montserrat Vilà, Sven Bacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)112-114
Aantal pagina's3
TijdschriftBioScience
Volume70
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit