Distinct Feedforward and Feedback Effects of Microstimulation in Visual Cortex Reveal Neural Mechanisms of Texture Segregation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

225 Downloads (Pure)

Zoekresultaten