Distinct Feedforward and Feedback Effects of Microstimulation in Visual Cortex Reveal Neural Mechanisms of Texture Segregation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

225 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Distinct Feedforward and Feedback Effects of Microstimulation in Visual Cortex Reveal Neural Mechanisms of Texture Segregation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences