Distinct functions for ERK1 and ERK2 in cell migration processes during zebrafish gastrulation.

S.F.G. Krens, S. He, G.E.M. Lamers, A.H. Meijer, J. Bakkers, T. Schmidt, H.P. Spaink, B.E. Snaar-Jagalska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distinct functions for ERK1 and ERK2 in cell migration processes during zebrafish gastrulation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences