Distinct non-inflammatory signature of microglia in post-mortem brain tissue of patients with major depressive disorder

Gijsje J L J Snijders, Marjolein A M Sneeboer, Alba Fernández-Andreu, Evan Udine, , Marco P Boks, Paul R Ormel, Amber Berdenis van Berlekom, Hans C van Mierlo, Chotima Bӧttcher, Josef Priller, Towfique Raj, Elly M Hol, René S Kahn, Lot D de Witte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

177 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distinct non-inflammatory signature of microglia in post-mortem brain tissue of patients with major depressive disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences