Distinct species exist within the Cercospora apii morphotype.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  87 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)951-959
  TijdschriftPhytopathology
  Volume95
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit