Distinctive Expansion of Potential Virulence Genes in the Genome of the Oomycete Fish Pathogen Saprolegnia parasitica

R.H.Y. Jiang, I. de Bruijn, B.J. Haas, R. Belmonte, L. Löbach, J. Christie, G. van den Ackerveken, A. Bottin, V. Bulone, S.M. Díaz-Moreno, B. Dumas, L. Fan, E. Gaulin, F. Govers, L.J. Grenville-Briggs, N.R. Horner, J.Z. Levin, M. Mammella, H.J.G. Meijer, P. MorrisC. Nusbaum, S. Oome, A.J. Phillips, D. van Rooyen, E. Rzeszutek, M. Saraiva, C.J. Secombes, M.F. Seidl, B. Snel, J.H.M. Stassen, S. Sykes, S. Tripathy, H. van den Berg, J.C. Vega-Arreguin, S. Wawra, S.K. Young, Q. Zeng, J. Dieguez-Uribeondo, C. Russ, B.M. Tyler, P. van West

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS Genetics
Volume9
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

Jiang, R. H. Y., de Bruijn, I., Haas, B. J., Belmonte, R., Löbach, L., Christie, J., van den Ackerveken, G., Bottin, A., Bulone, V., Díaz-Moreno, S. M., Dumas, B., Fan, L., Gaulin, E., Govers, F., Grenville-Briggs, L. J., Horner, N. R., Levin, J. Z., Mammella, M., Meijer, H. J. G., ... van West, P. (2013). Distinctive Expansion of Potential Virulence Genes in the Genome of the Oomycete Fish Pathogen Saprolegnia parasitica. PLoS Genetics, 9(6). https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1003272