Distinctive tics suppression network in Gilles de la Tourette syndrome distinguished from suppression of natural urges using multimodal imaging

Sandra M A van der Salm, Johan N van der Meer, Daniëlle C Cath, Paul F C Groot, Ysbrand D van der Werf, Eelke Brouwers, Stella J de Wit, Joris E Coppens, Aart J Nederveen, Anne-Fleur van Rootselaar, Marina A J Tijssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
190 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distinctive tics suppression network in Gilles de la Tourette syndrome distinguished from suppression of natural urges using multimodal imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences