Distributed synergistic plasticity and cerebellar learning.

Z. Gao, B.J. Van Beugen, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)619-635
TijdschriftNature Reviews Neuroscience
Volume13
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit