Distribution analysis of wolfspiders (Lycosidae, Ctenidae) in a dune area by means of principal component analysis

P.J.M. Van der Aart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)266-329
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume23
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit