Distribution and abundance of shallow-water hyperbenthic mysids (Crustacea, Mysidacea) and euphausiids (Crustacea, Euphausiacea) in the Voordelta and the Westerschelde, southwest Netherlands

J. Mees, A. Cattrijsse, O. Hamerlynck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)165-186
  TijdschriftCahiers de Biologie Marine
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit