Distribution and ecology of Anthozoa in the estuarine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt

L. Braber, C.H. Borghouts-Biersteker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)15-21
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit