Distribution and ecology of the Decapoda Natantia of the estuarine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt

G.C. Heerebout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-93
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit