Distribution and ecology of the Decapoda Reptantia of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt

W.J. Wolff, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-226
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit