Distribution and functional impact of DNA copy number variation in the rat.

V. Guryev, K. Saar, T. Adamovic, M. Verheul, S. van Heesch, S. Cook, M. Pravenec, T. Aitman, H. Jacob, J.D. Shull, N. Hubner, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distribution and functional impact of DNA copy number variation in the rat.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences