Verspreiding en aantalsontwikkeling van de bever in Nederland in periode 1988-1994.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrageDistribution and number of the beaver Castor fiber in the Netherlands in the period 1988-1994.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-40
TijdschriftLutra
Volume38
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit