Distribution and productivity of changing past participles in Frisian

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 18 feb. 2016

    Citeer dit