Distribution, dynamics and productivity of a colonizing (Polydora quadrilobata) and an established (P. ligni) polydorid polychaete in lake Grevelingen: an enclosed estuary in the SW Netherlands

R.H.D. Lambeck, P. Valentijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)143-158
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit