Distribution of Cd and Pb between dissolved and particulate phases in estuaries

P. Valenta, R. Breder, L. Mart, H. Ruetzel, A.G.A. Merks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-141
  TijdschriftToxicological and Environmental Chemistry
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit