Distribution of four species of Nephtys (Polychaeta) in the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt

W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)677-699
  TijdschriftVie et Milieu
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift(Suppl.)
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit