Distribution of Particulate Matter in Relation to the Thermal Cycle in Lake Vechten (the Netherlands) - the Significance of Transportation Along the Bottom

H. Verdouw, H.J. Gons, C.L.M. Steenbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)345-351
  TijdschriftWater Research
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit