Distribution of Phototropic Microorganisms in the Anaerobic and Microaerophilic Strata of Lake Vechten (the Netherlands) - Pigment Analysis and Role in Primary Production

C.L.M. Steenbergen, H.J. Korthals

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)883-895
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit