Distribution of sterigmatocystin in filamentous fungi

Christian Rank, K.F. Nielsen, T.O. Larsen, J. Varga, R.A. Samson, J.C. Frisvad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  105 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)406-420
  TijdschriftFungal Biology
  Volume115
  Nummer van het tijdschrift4-5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit