Distribution of vasopressin and oxytocin cells and fibres in the hypothalamus of the domestic pig (Sus scrofa)

F.J.C.M. van Eerdenburg, D.F. Swaab, F.W. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)138-146
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume318
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit