Distributions of Cd, Pb and Cu between the dissolved and particulate phase in the Eastern Scheldt and Western Scheldt estuary

P. Valenta, E.K. Duursma, A.G.A. Merks, H. Ruetzel, H.W. Nurnberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-76
  TijdschriftScience of the Total Environment
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit