Disturbance increases high tide travel distance of a roosting shorebird but only marginally affects daily energy expenditure

H. Linssen (Co-auteur), M. Van de Pol, Andrew Allen, M Jans, B.J. Ens, Karen Krijgsveld, M. Frauendorf, H. van der Kolk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)

Zoekresultaten